Akupunktura & akupresura

Akupunktura & akupresura

Obsah

Akupunktura

Akupunktura je jedna z léčebných metod systému tradiční čínské medicíny, nicméně využívá se i mimo rámec přímé léčby východní medicínou.

Čchi a meridiány

Podle čínské filozofie je zdravé tělo v rovnováze a životní energie čchi proudí tělem rovnoměrně. Energie čchi proudí dráhami pod kůží – meridiány. Každý meridián a body na něm, souvisí s některým orgánem. Když je některý z akupunkturních bodů ucpaný, v těle dochází k nerovnováze (je zabráněno toku energie) a vznikají zdravotní problémy. Akupunkturista může pomocí vpichu velmi jemných akupunkturních jehel do specifických akupunkturních bodů stimulovat uzdravovací reakci těla a napomoci tak znovunastolení vnitřní rovnováhy.

Když se pomocí akupunktury ošetří vybrané body na meridiánu, energie začne znovu proudit, tělo se dostává do rovnováhy a zbavuje se bolestí a dalších problémů. Dnes se pracuje většinou s 361 body rozmístněnými na dvanácti hlavních a osmi vedlejších meridiánech.

Pro koho je akupunktura určená

Akupunktura nabízí úlevu a regenerační účinky pro většinu chronických potíží – bolesti krční páteře a zad, ischias, při únavě, bolestech hlavy, obtížích dýchacího a zažívacího ústrojí, při alergiích, při stresu, úzkosti, neplodnosti, vysokém či nízkém krevním tlaku nebo při poruchách spánku. Prevence a léčba pomocí akupunktury spočívá v cíleném ovlivňování organizmu stimulací přesně ohraničených míst na povrchu těla, tzv. aktivních bodů.

Kdy se akupunktura nehodí

Akupunktura je málo účinná nebo zcela neúčinná u závažných poruch vitálních funkcí, stavů závažného metabolického rozvratu, stavů selhávání funkcí orgánů, prudce probíhajících infekcí, při celkové hormonální léčbě, u osob silně ovlivněných alkoholem, některými léky nebo drogami. Akupunktura je kontraindikována vždy tam, kde by její účinky zastřely obraz probíhajícího dosud nediagnostikovaného onemocnění (bezvědomí nejasného původu, akutní příhody v dutině hrudní a břišní, apod.). V takových případech je možno použít akupunkturu jen jako součást první lékařské pomoci.

Princip Jin-Jang

Principem Jin – Jang, neboli principem polarity, je v taoismu vysvětlována podstata věcí a jevů. Tyto dva protichůdné prvky spolu podle této filosofie neustále soupeří, avšak jeden nemůže existovat bez druhého. Vnitřní boj těchto prvků se projevuje formou životní energie čchi. Každý orgán má podle své fyziologické funkce určitý podíl Jin a Jang. Oba tyto principy v sebe navzájem přecházejí, transformují se.

Jin – neboli ženský princip, obsahuje podle taoistů vše negativní : tmu, noc, chladno, hmotu, klid. Principu Jin příslušejí tzv. plné orgány, jejichž úkolem je resorpce, zpracovávání a ukládání látek: srdce, plíce, slezina, ledviny, játra, obal srdce.

Jang – neboli mužský princip, obsahuje vše kladné: světlo, den, teplo, energii, aktivitu, funkci, pohyb. Principu Jang příslušejí tzv. duté orgány, jejichž úkolem je příjem živin z prostředí, jejich příprava k resorpci a evakuační funkce: žaludek, žlučník, močový měchýř, tenké a tlusté střevo, cévní systém, tři ohřívače.

Akupunktura v současnosti

V Číně získala za několik tisíc let akupunktura silné postavení. Na Západě není přijímána jednotně. Někteří lékaři ji považují za pseudovědu, jiní ji používají ve své praxi.

V České republice je užití akupunktury upraveno Věstníkem Ministerstva zdravotnictví z roku 1981, částka 1. Akupunkturu mohou provádět lékaři, kteří získali specializaci v některém z klinických oborů včetně oboru všeobecného lékařství a absolvovali zvláštní přípravu organizovanou zdravotnickou institucí pověřenou Ministerstvem zdravotnictví.

Akupresura

Jak akupunktura, tak akupresura fungují na stejných principech a patří k metodám tradiční čínské medicíny. Zatímco akupunktura je léčebná metoda, která spočívá v nabodávání jehliček do akupunkturních bodů lidského těla, akupresura využívá pouze stlačování akupunkturních bodů na povrchu lidského těla.

Akupresura je ryze neinvazivní. Někdy se jí říká také „čínská tlaková masáž“, kombinuje princip akupunktury a masáže. Akupresurní metody mají mnohostranné využití, podobně jako akupunktura. Stimulací akupresurních bodů dojde k uvolnění nahromaděné zablokované energie, která je často příčinou různých zdravotních problémů.

About the author

Makawiel