Akupunktura & akupresura

Akupunkturní & akupresurní body

Akupunkturní dráhy a body

Akupunkturních drah máme 12 řádných a 8 mimořádných.

Řádné dráhy mají vztah k orgánům Zang a Fu, navíc je zavedena dráha osrdečníku. Dráhy spojené s orgány Zang jsou jinové, dráhy související s orgány Fu jangové. Každá jinová dráha se vždy páruje s konkrétní drahou jangovou. Dráha trojitého zářiče se páruje s dráhou osrdečníku.

Každá z drah má nejen svůj povrchový průběh s akupunkturními body, ale také průběh hluboký, díky němuž je ve spojení s příslušným orgánem a je ve spojení se svoji sdruženou dráhou (platí u jinových drah).

Mimořádné dráhy jsou čtyři párové a čtyři nepárové. Mezi nepárové patří dráha zadní střední (tzv. dráha řídící), přední střední (tzv. dráha početí), opasková a ústřední (která probíhá vnitřkem těl, nemá vlastní body a pro její ovlivnění se využívají body řádných drah). Párové mimořádné dráhy jsou tzv. jangová a jinová patní dráha a jinová a jangová propojovací dráha. Mimořádné dráhy jsou ve své funkci nadřazené drahám řádným, a to především proto, že slouží jako rezervoár Čchi, hospodaří společně s ledvinami s esencí Ťing (Jing), napomáhají oběhu Wei Qi (obranné energie), kontrolují šest mimořádných orgánů Fu a tzv. čtyři moře a řídí životní cykly.

Akupunkturní body jsou různě hluboko, obvykle se udává hloubka vpichu 0,5 až 1 cun (cun je speciální měrná jednotka používaná v akupunktuře).

About the author

Makawiel