Podmínky použití

Na této stránce najdete podmínky používání tohoto webu a obchodní podmínky JináMedicína.cz.

Užívání obsahu

Jakékoli využití obsahu prezentovaného na tomto webu jinde je podmíněno výslovným souhlasem majitele tohoto webu – bez souhlasu není možné obsah tohoto webu prezentovat kdekoli jinde.

Obsah tohoto webu je shromažďován majitelem těchto stránek a to v nejlepší víře a přesvědčení o jeho správnosti. Využití informací z tohoto portálu ale nepodléhá odpovědnosti majitele webu. Na webu se rovněž nacházejí odkazy na jiné webové stránky a zdroje, nad kterými majitel tohoto webu nemá kontrolu a tudíž neručí za správnost informací.

Osobní údaje

Pokud na tomto webu poskytnete některé vaše údaje, může se jednat o osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. S údaji bude nakládáno v souladu se zákonem a mohou být využity pouze pro aktivity spojené s provozem tohoto webu a marketingové a obchodní aktivity s tímto webem související. Vaše údaje budou zpracovány po dobu neurčitou, do odvolání, které můžete učinit emailem na základě kontaktních údajů na tomto webu uvedených. Bude-li mít k vašim údajům přístup jiný subjekt než provozovatel, bude tomu pouze v rámci spolupráce na obchodních a marketingových aktivitách spojených s provozováním tohoto webu a vaše údaje nebudou předávány dále.

Soubory cookies

Tato stránka může stránek využívat soubory cookies (stejně jako většina jiných www stránek). Cookies jsou textové soubory, které jsou vaším počítačem z internetové stránky ukládány na vašem disku. Pomocí cookies si internetová stránka zapamatuje některé údaje o uživateli (typ domény, IP adresa, zadané údaje, data za účelem shromažďování výsledků zobrazení reklam a další údaje), aby byl styk s uživatelem při příští návštěvě jednodušší.

Některé servery, které na tomto webu zobrazují reklamy (například společnost Google – reklamní systém Google Adsense) v rámci reklam také používají vlastní cookies, které sbírají podobné údaje (typ domény, IP adresa, data za účelem shromažďování výsledků zobrazení reklam a další údaje). Provozovatel tohoto webu nemá kontrolu nad těmito cookies. Pokud uživatel nemá zájem cookies používat, může jejich využívání v nastavení svého webového prohlížeče deaktivovat.