Psychoterapie & meditace

Relaxační metody

Obsah

Relaxace v psychoterapii

Slouží k uvolnění, zklidnění, uvědomění si těla a lepšímu zvládání stresových situací. Relaxace a imaginace bývá ze začátku řízená terapeutem, když si klient osvojí techniku, může relaxovat samostatně.

Autogenní trénink

Autogenní trénink se používá už desítky let, přesto ho jako známou relaxační techniku uvádíme. Jeho otcem je německý lékař J. H. Schulz. Ve standardní formě se postupně člověk učí navodit si pocit tíhy a tepla v těle, klidnou srdeční a dechovou činnost, pocit příjemného tepla v oblasti břicha a chladného čela. Autogenní trénink je možné provozovat vleže nebo vsedě.

Když dotyčný zvládne tuto základní formu, může přistoupit k dalšímu stupni a zařadit si do relaxace vlastní formule zaměřené na to, co konkrétně potřebuje (například kuřák, který se chce odnaučit kouřit, si vymyslí větu o lhostejnosti vůči cigaretám).

Dále lze navázat autogenní meditací. Zde se pracuje s určitými představami a je určená těm, kteří usilují o hlubší poznání a rozvoj sebe sama. Nejde o uvažování tak, jak ho známe v bdělém stavu, ale spíše o nadhození tématu a sledování, jaké představy se v souvisloti s ním vynoří.

Jacobsenova progresivní relaxace

Zde se člověk učí rozlišovat mezi napětím a uvolněním svalů. Cvičí se svalové skupiny celého těla a nácvik je postupný.

Cvičení s dechem

Tyto formy relaxace vedou ke zklidnění tělesných orgánů a v té souvislosti i ke zklidnění psychickému. Jejich základem je dokonalá koncentrace na vlastní dech a jeho řízení, některá tato cvičení lze najít také v józe či v tai či.

Postizometrická relaxace

Kombinace tělesného cvičení a relaxace. Zkuste některou z relaxačních metod provádět po cvičení, procházce, zkrátka při lehké fyzické únavě, může to relaxaci usnadnit.

Kdy tyto relaxační techniky použít?

Nejčastěji u takových potíží jako jsou napětí, úzkost, fobie, tréma, pocity nízkého sebevědomí, ale i zadrhávání v řeči, astma, závislosti atd. Relaxovat se samozřejmě dá i u takových procedur jako je aromaterapeutická či ajurvédská masáž apod.

About the author

Makawiel