Psychoterapie & meditace

Psychoterapie & meditace

Obsah

Psychoterapie

PsychoterapiePsychoterapie je soubor verbálních, neverbálních a paraverbálních komunikačních technik užívaných psychoterapeutem k zvýšení duševního zdraví klienta či pacienta nebo ke zlepšení vztahů. Zde se ale nebudeme věnovat klasické psychoterapii, ale více alternativním a novým směrům.

Ať už je to ajurvéda, čínská medicína nebo aura soma či další směr alternativní medicíny, shodují se v tom, že mysl člověka a negativní emoce mohou být často příčinou fyzických potíží. Západní medicína se zmiňuje o psychosomatických poruchách, ovšem třeba kineziologie může vidět psychický problém (trauma) jako příčinu i u takových nemocí jako je krátkozrakost či astma.

Arteterapie

Tento druh psychoterapií se opírá o výtvarné, pracovní, pohybové či hudební projevy klienta jako o hlavní léčebné prostředky. Nejde přitom o to, aby člověk vytvořil dokonalé umělecké dílo, ale jde o proces tvorby. Pomocí těchto technik se může objevit nový psychoterapeutický materiál vhodný ke zpracování. Léčebný může být náhled klienta na vlastní problémy při rozhovoru nad průběhem a výsledkem jeho práce. Arteterapie umožňuje lidem vyjádřit emoce a přináší pocit uvolnění.

Focusing

Tato technika psychoterapie umožňuje uvědomit si, co se právě teď se mnou děje, jak si stojím ve vztahu k druhým lidem, co tato situace dělá s mým tělem, a jaké při tom zažívám pocity. Při focusingu se klient s pomocí terapeuta zaměří právě na nepříjemné pocity, nepřemýšlí o nich, jen je vnímá. V klidu klient pozoruje své pocity, pak se může vybavit nějaká vzpomínka či obraz. Ta může něco sdělit a pocity se najednou začnou měnit. Psychoterapeut Carl Rogers, který položil základy této metody, tvrdil, že změna nemůže nastat, pokud klient se svými pocity bojuje vůlí. Naopak, změna může přijít, když své pocity přijmeme a prožijeme je. Nejde tedy o relaxaci, člověk se snaží „jít svým pocitům naproti“, prožít si je a dosáhnout uvolnění, pochopení.

Relaxační metody v psychoterapii

Slouží k uvolnění, zklidnění, uvědomění si těla a lepšímu zvládání stresových situací. Relaxace a imaginace bývá ze začátku řízená terapeutem, když si klient osvojí techniku, může relaxovat samostatně.

Z jednotlivých metod vyjmenujme například autogenní trénink, Jacobsenovu progresivní relaxaci anebo cvičení s dechem.

Meditace

Slovo meditace pochází z latinského „meditatio“, které znamená „rozjímání“. Meditací se obvykle míní stav, kdy je mysl zbavená všech myšlenek, soustředění mysli na jeden objekt (jako je dýchání nebo slovní mantra), intuitivní vhled do náboženské doktríny (např. vipassaná v buddhismu).

Dnes je meditace rozvíjena v mnoha spirituálních hnutích, jako je práma jóga, New Age, při bojových cvičeních a částečně i v křesťanství.

About the author

Makawiel