Magazín

Čeká vás po operaci kvůli vážnému onemocnění nebo po vážném úrazu zotavení v lázních? Životní pojištění vám pomůže pobyt zaplatit

Životní pojištění pomůže uhradit i pobyt v lázních
Written by Jan Neckář

Lázeňská péče má v našich krajích několikasetletou historii a tradici. Zejména od 18. století se tuzemské lázně začaly těšit skvělé pověsti, díky níž si k nám jezdívali odpočinout a léčit se vlivní vévodové, carové, králové i proslulí umělci. Ozdravné pobyty v lázních ovšem neztrácejí na oblibě a účelnosti ani v současnosti. Například v případech, kdy se pacienti potřebují zotavit po vážnějších úrazech či náročných operačních zákrocích. Pobytové náklady přitom pomůže uhradit vhodná životní pojistka. Jak na to?

Kdo má nárok na lázně?

Ať už vám pro rekonvalescenci po úrazu či operaci přijdou podle vašeho lékaře vhod perličkové koupele, bahenní zábaly, specializované masáže či spíše rehabilitační cvičení, stojí za to si je dopřát. Blahodárné účinky lázeňských pobytů výrazně urychlují léčbu a zkracují dobu potřebnou k rekonvalescenci.

Lázeňské pobyty nicméně zpravidla nebývají zcela zdarma a zdravotní pojišťovny náklady na ně hradí jen někdy a mnohdy jen v omezené míře. Pokud vám ovšem lékař rekonvalescenci v lázních doporučí, neměli byste tuto formu léčby rozhodně odmítat.

Lázně a zdravotní pojišťovny

V některých případech může poskytnutí lázeňské péče uhradit vaše zdravotní pojišťovna. Návrh ošetřujícího lékaře na lázeňský pobyt ovšem musí být schválen rovněž revizním lékařem zdravotní pojišťovny a odpovídat zákonným nárokům ministerstva zdravotnictví.

Lázeňská léčebně-rehabilitační péče představuje v těchto případech pokračování péče lůžkové nebo ambulantní a jejím hlavním cílem je doléčení pacienta a zabránění vzniku invalidity či nesoběstačnosti, případně minimalizace rozsahu invalidity, pokud již nastala.

Nicméně ani v případech, kdy zdravotní pojišťovna váš lázeňský pobyt hradit nebude či nemůže, nemusíte zbytečně sahat do své peněženky. Stačí se ujistit, že máte sjednáno adekvátní životní pojištění.

S životním pojištěním do lázní bez obav

Pobyt v lázeňském zařízení vám nepochybně prospěje po zdravotní stránce, a s dobrým životním pojištěním se navíc o úhradu nákladů postará vaše pojišťovna.

Například životní pojištění FLEXI od Kooperativy vám uhradí náklady na zotavení z vážných nemocí a úrazů, stejně jako lázeňský pobyt navazující na hospitalizaci v nemocnici – v rámci pojištění hospitalizace. V neposlední řadě vám zmíněné pojištění pomůže i s úhradou prevence nad rámec procedur hrazených zdravotní pojišťovnou. Pojištění kryje náklady na zotavení z velmi vážných nemocí a úrazů až do výše 100 000 Kč. Částku můžete použít právě na proplacení lázní.

Díky vhodně sjednanému životnímu pojištění tak můžete bez obav a zbytečných výdajů čerpat lázeňskou péči v období rekonvalescence a naplno využít léčebné síly proslulých českých lázní.

About the author

Jan Neckář

Leave a Comment