Magazín

Bezpečnost v obcích je závislá na investicích do rozhlasů a varovných systémů. Jaká jsou moderní řešení?

V případě, že máte na starost obecní majetek, jste si jistě vědomi toho, jak důležitou roli i v dnešní době hrají základní bezpečnostní prvky. K těm, které by ani v těch nejmenších vesnicích neměly chybět, se bezesporu řadí obecní rozhlas. Ve větších městech je pak nepochybně na místě uvažovat také o pořízení inovativnějších prvků, k nimž se řadí například elektronické varovné systémy.

Význam obecních rozhlasů v 21. století

Kvalitní rozhlasy pro města a obce drátové i bezdrátové formy jsou důležité hned z několika důvodů. Představitelé obce či třeba bezpečnostní složky s jejich pomocí mohou promptně informovat občany o důležitých událostech. Typicky se uplatní třeba v okamžiku, kdy nastane nějaká živelná pohroma – povodeň, vichřice, náledí atd. Přestože se dnes lidé dozvídají informace rychle, a to zejména prostřednictvím internetu, mají obecní drátové a bezdrátové rozhlasy stále své místo. Jsou důležitým zdrojem zejména pro starší generaci, ale mají nezastupitelnou roli například také v okamžiku, kdy v dané lokalitě dojde k výpadkům elektřiny. Kvalitní rozhlasy pro města a obce drátové i bezdrátové podoby totiž mívají vlastní záložní zdroje, takže je lze používat právě i tehdy, nejde-li v obci elektrický proud.

Inteligentní varovné systémy

Každá obec by měla zvážit, zda není vhodný čas pořídit si ještě další varovný systém. Velmi precizní řešení nabízí renomovaná tuzemská společnost Elmik, a to v podobě elektronických sirén, lokálních výstražných systémů typu srážkoměrů apod., potažmo bezdrátového informačního systému BIS, o němž se detailní informace dají najít přímo na webových stránkách Elmik.cz. Firma kromě toho nabízí prodej, montáž, servis a opravy ozvučovací techniky do hal, škol, nádražních budov a řady dalších veřejných i soukromých objektů.

About the author

Jan Neckář

Leave a Comment