Magazín

Nevíte, co všechno zahrnuje domácí zdravotní péče?

Written by Jan Neckář

Zvláště v případech, kdy se pacient zotavuje po těžkém úrazu nebo po prodělání vážného onemocnění, kdy už je stav pacienta stabilizovaný a nevyžaduje nepřetržitou nemocniční péči, hodně pacientů zvažuje, jak se co nejrychleji dostat zpět do formy. Domácí zdravotní péče je v současné době právoplatným a nedílným způsobem léčby a jistě jste ji alespoň zaregistrovali. Představa, že se jedná o péči sociální, kdy pacientovi zajistí pouze omezenou základní zdravotní péči, je naprosto mylná. Často je tak ale domácí zdravotní péče stále vnímána.

Náročné zdravotnické úkony v rámci domácí zdravotní péče

Doba jde nezadržitelně kupředu, a nejen nemocniční zařízení ale i zdravotní pojišťovny kladou důraz na domácí zdravotní péči.  Díky tomuto způsobu léčby dochází k uvolnění nemocničních lůžek, ale také k urychlení rekonvalescence pacienta.

Aby mohly být pacientům poskytovány i velmi náročné zdravotnické úkony, zdravotní pojišťovny realizují nové a nové pilotní projekty, během nichž jsou nové služby zaváděny. Samozřejmě je zde kladen důraz nejen na technické vybavení agentur domácí zdravotní péče, ale také na specializaci zdravotnického personálu. Požadavky jsou velmi přísné, ale pro pacienty díky tomu může být v domácím prostředí zajištěna například domácí fyzioterapie, domácí parenterální výživa,  domácí umělá plicní ventilace nebo domácí hemodialýza.

Všechny tyto služby, za předpokladu, že je předepíše ošetřující lékař, jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění. Pacient se tedy nemusí obávat vysokých výdajů za domnělý nadstandard.

Lídrem v této oblasti a také aktivním účastníkem naprosté většiny pilotních projektů je agentura ProCare Medical. Svým pacientům poskytují všechny výše zmíněné služby od domácí fyzioterapie, přes domácí umělou plicní ventilaci až po domácí hemodialýzu. V této agentuře jdou ale ještě dál. Aby vycházeli svým pacientům co nejvíce vstříc, nabízejí i převozy sanitou, a to plně vybavenými vozidly. Veškeré informace včetně podrobných kontaktů a jejich poboček najdete přehledně na www.procare.cz.

About the author

Jan Neckář