Magazín

Léčba Alzheimerovy choroby skořicí

átka nalezená v kůře skořice, kterou nazvali Ceppt, zpomaluje rozvoj této nemoci. Už před dvěma lety jiný vědecký tým z Kalifornie našel v cejlonské skořici látku, která brání vysoké koncentraci tau proteinu, typického pro Alzheimerovu chorobu.

Izraelského profesora prý k výzkumu inspirovala pasáž z Bible – kde se píše, že velekněží používali skořici na svaté pomazání, aby se chránili od infekcí během práce s těly zemřelých. Poté, co se vědci přesvědčili, že skořice má protivirové účinky, testoval profesor Ovadia účinky skořice na Alzheimerovu chorobu.

Pokusy na myších prokázaly, že Ceppt ze skořice, který byl myším přidáván do vody. U myší s   agresivní formou Alzheimerovy choroby se po čtyřech měsících zjistilo, že rozvoj nemoci byl značně zpomalen a aktivita zvířat i délka života byla srovnatelná s jejich zdravými protějšky. Extrakt ze skořice zpomalil vytváření toxických látek, které se nacházejí v mozku postižených touto chorobou.

Více zde http://www.medindia.net/news/Cinnamon-Fends-Off-Alzheimers-87030-1.htm

About the author

Makawiel