Magazín

Hemodialýza a umělá plicní ventilace v domácím prostředí

Written by Jan Neckář

Jak se říká, pokrok nezastavíte. A to platí i v oblasti domácí zdravotní péče. Ještě před dvaceti lety byla domácí zdravotní péče spíše péčí sociální, kdy pacientům u nich doma zdravotní sestry tak maximálně převázaly ránu nebo odebraly krev. Doba jde ale nezadržitelně kupředu a specializované agentury poskytují pacientům i velmi náročné úkony a služby. Pro pacienty, kteří jsou ve stabilizovaném stavu a tento způsob léčby doporučí ošetřující lékař tak zajišťují třeba parenterální výživu, domácí hemodialýzu nebo domácí umělou plicní ventilaci. A v případě, že domácí zdravotní péči předepíše lékař, je pak plně hrazena v rámci klasického zdravotního pojištění.

Mnoho pacientů závislých na ventilátoru, na dialýze apod., tak může zůstávat v domácím prostředí. Tam, kde jsou mezi svými blízkými, v lepší psychické pohodě. Tam, kde nejsou tolik vystavováni riziku nemocničních nákaz. Nemocnice i lékaři si moc dobře uvědomují benefity tohoto způsobu léčby, navíc tak dochází i k uvolnění tolik potřebných nemocničních lůžek.

Lídrem a špičkou v tomto oboru je pražská agentura ProCare Medical. Iniciují a aktivně se účastní naprosté většiny pilotních projektů a svým klientům tak poskytují komplexní služby včetně už zmíněné domácí umělé plicní ventilace, domácí hemodialýzy i parenterální výživy. Na tomto poli mají bohaté zkušenosti a v péči řadu pacientů. Jejich pobočky se nachází nejen v Praze, ale také v Liberci, v Hradci Králové, v Brandýse nad Labem, v Táboře, v Přibyslavi, v Pardubicích a v Plzni. Aby byli svým pacientům nablízku a mohli za nimi v případě potřeby přijet v rozumném čase. Veškeré informace naleznete na jejich webových stránkách www.procare.cz, nebo můžete kdykoli volat na jejich hotline linku.

About the author

Jan Neckář