Reiki

Reiki

Obsah

Reiki je práce s energií

ReikiReiki je metoda při které se pracuje s energií, která se nachází všude kolem nás, s univerzální energií. Pomocí Reiki lze odstranit či zmírnit fyzické nemoci i psychické (emocionální) problémy.

Původ Reiki

Za zemi původu Reiki se uvádí Japonsko a jako zakladatel doktor Mikao Usui, který žil v devatnáctém století a byl rektorem univerzity v Kjótu (některé prameny tvrdí, že rektorem univerzity nebyl). Když se jeho studenti zajímali o to, jak vlastně léčil Ježíš, začalo Usuiho desetileté hledání. Studoval život Ježíše a Buddhy, protože mu přišli velmi podobné. Mikao Usui vstoupil do buddhistického učení, vypravil se do USA, kde se zajímal o křesťanství. Nakonec se podrobil třítýdenní meditaci a půstu. Jednadvacátý den zažil vidění, kdy se mu ukázaly symboly Reiki a informace, jak aktivovat léčivou energii, byl zasvěcen. Poté Usui putoval Japonskem a šířil Reiki. Nutno poznamenat, že Reiki není náboženství.

Reiki předpokládá existenci energetických center (čaker) a drah (meridiánů – více viz čínská medicína) v lidském těle. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a v psychické pohodě.

O Reiki

Přiložit si ruku na tvář, když člověka bolí zub nebo na čelo, pokud ho bolí hlava, je přirozený instinkt. Tělo vyzařuje teplo a energii (životní energie, vesmírná energie, zkrátka energie, která je všude kolem – v Číně se používá pojem „čchi“, v japonštině „ki“, Indové ji nazývají „prána“).

Jak léčba pomocí reiki probíhá

Energie Reiki je harmonická, jemná a příjemná. Reiki nepůsobí proti ničí svobodné vůli. Pokud někdo tuto energii odmítá, terapeut nic nesvede. Člověk zasvěcený do Reiki by měl především zklidnit svou mysl, napojit se na zdroj energie Reiki a přiložit ruce na své tělo nebo na tělo klineta. Klient v klidu leží a o zbytek už se postará Reiki, neboť tato energie je velice moudrá a ví, kde je potřeba léčit. Pokud je člověk zasvěcený do Reiki citlivý a nechá se vést, energie Reiki mu sama ukáže, kde je potřeba se chvíli zastavit (u které části těla), aby sem mohla proudit energie a mohl začít ozdravný/posilující proces.

Zasvěcení do Reiki

Aby člověk mohl předávat (energii zasvěcený předává, nedává svou vlastní) energii Reiki, musí být zasvěcen mistrem. U zasvěceného člověka pak dochází ke zvýšení životní energie a pročištění čaker. Po naladění na Reiki I se příjemce stává kanálem této vesmírné léčivé energie. Všechno, co musí od počátku zasvěcení udělat, aby se napojil na léčivou energii, přiložil ruce na své tělo nebo na tělo klienta, a energie začne automaticky proudit a působit tam, kde je potřeba.

Stupně zasvěcení

Zasvěcování do Reiki je třístupňové:

  • 1. stupeň – zasvěcený byl naladěn na zdroj léčivé energie Reiki a dokáže tuto energii přijímat a předávat přikládáním rukou.
  • 2. stupeň – zasvěcený zná část symbolů, jejichž používání modifikuje a umocňuje účinky Reiki. Zasvěcený 2. stupně dokáže nyní působit nejen bezprostředním dotykem dlaní, ale i na dálku (poslat energii třeba i na druhý konec země).
  • 3. stupeň – mistr –tento stupeň se dělí ještě na dva druhy (mistr Reiki a mistr Reiki učitel). Mistr učitel smí zasvěcovat druhé.

Existuje více směrů Reiki, například: rainbow reiki, seitchim reiki, karuna reiki, elemental reiki, imara reiki, a další.

About the author

Makawiel